Ubytovací řád

Klient svou telefonickou či mailovou rezervací souhlasí s ubytovacím řádem!

I. Ubytování

A) Začátek ubytování
 1. Check-in (začátek ubytování – předání pokoje) hotelových hostů je možný do 18:00 hod. Není -li dohodnuto jinak, je automaticky pokoj uvolněn.
 2. Pokud nahlášený host check – in z nečekaných důvodů nestíhá, telefonicky včas nahlásí pozdní příjezd.
 3. Host ihned po příjezdu předloží příslušnému pracovníku hotelu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti. Hotel vystaví hostu ihned při přihlášení kartu s elektronickým čipem od pokoje a stvrzenku (příp. fakturu) o zaplacení ubytování s příslušnými iniciálami – cena za jednodenní ubytování a doba pobytu.
 4. Host bude poučen o čase pro uvolnění pokoje v poslední den pobytu.
 5. Pro návštěvy hotelových hostů je vyhrazen společenský prostor v přízemí. Návštěvy v hotelových pokojích se mohou přijímat pouze se souhlasem vedení hotelu.
B) Ukončení ubytování
 1. Check – out (ukončení ubytování – předání pokoje) se provádí nejpozději do 10 hod.
 2. Po dohodě je možný check – out hotelových hostů nepozději do 14 hod.
 3. Host je povinen odevzdat pokoj v nepoškozeném stavu (případná škoda musí být hlášena) a předá provozovateli či pověřenému pracovníkovi kartu s elektronickým čipem.
 4. Cena ubytování, je stanovena ceníkem, který je součástí těchto podmínek.
C) Odpovědnost za škody
 1. Klenoty, peníze a jiné cenné předměty je možno předat do úschovy provozovateli do hotelového trezoru. V tomto případě pak odpovídá provozovatel za věci převzaté do úschovy v plné výši. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za klenoty, peníze a jiné cenné předměty nad částku 5.000,-Kč.
 2. Na ostatní případy odpovědnosti za vznesené věci se použijí ustanovení § 433 – 436 občanského zákoníku.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené třetími osobami, zejména hosty restaurace a hotelu.
D) Platební podmínky
 1. V případě, že host provede závaznou rezervaci mailem či telefonicky požadujeme zaplatit zálohu na ubytování nejméně 50% z celkové ceny ubytování, a to bankovním převodem či poštovní poukázkou za předpokladu, že byl tento způsob úhrady včas nahlášen. Lze uhradit i celou částku za ubytování.
E) Storno podmínky

Zákazník, který zaslal rezervaci ubytování, si je vědom a souhlasí s těmito storno podmínkami:

 1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy.
 2. Zrušení rezervace více než 15 dnů před plánovaným termínem příjezdu – bez poplatku.
 3. Zrušení rezervace 5-15 dnů před plánovaným termínem příjezdu – storno polatek ve výši 50% .
 4. Zrušení rezervace méně než 5 dnů před plánovaným termínem příjezdu – storno polatek ve výši 100%.

II. Všeobecná ustanovení

 1. Noční klid je stanoven od 22:00 do 6:00 hodin.
 2. Zranění nebo úraz ubytované osoby musí být neprodleně nahlášeno na recepci, provozní, jimi pověřené osobě nebo pracovníkovi restaurace. Ti zajistí potřebnou lékařskou pomoc, případně převoz do nemocnice.
 3. Kouření na pokojích, používání vlastních topných těles, elektrických nebo plynových vařičů je přísně zakázáno pod pokutou 1 000 Kč.
 4. Je zakázáno přesunovat nábytek, postele a veškeré jiné vybavení bez vědomí provozovatele.
 5. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech hotelu tak, aby nezavinil vznik požáru.
 6. Hotelovým hostům je k dispozici hotelové parkoviště, v případě, že jeho kapacita není vyčerpána. Na parkovací místo není právní nárok. Hotel umožňuje svým hostům bezplatné užívání parkovací plochy až do vyčerpání její kapacity.
 7. Pro hotelové hosty je vyhrazeno parkoviště před hotelem, které je monitorováno kamerovým systémem, není však hlídané.

III. Další ustanovení

B) Hotel má za poplatek k dispozici:
 • Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis)
 • Pronájem trezoru
 • Úschova jízdního kola
 • Půjčeni kola
 • DVD přehrávač
 • Půjčení lodičky (pramice, kánoj)
 • Půjčení šlapadla
 • Půjčení tenisové rakety

IV. Závěr

 1. Další informace budou poskytnuty ústně vedoucím RA nebo jím pověřené osoby v den nástupu na rekreační pobyt.
 2. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.
 3. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.